หน้าแรก   |   วิสัยทัศน์ พันธกิจ    |   ข้าราชการในสังกัด  |   ประวัติ   |     กิจกรรม   |    Downloads Form   


 

   
  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 159 หมู่ที่ 7
ตำบล บางเตย อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12160

โทรศัพท์ 0 2593 1212
 Email : [email protected]